tuscany-goldcrown.com - ללמוד בפקולטה של החיים - חלק II
מאמרים

ללמוד בפקולטה של החיים - חלק II

דרך אתרי האינטרנט,כאן בכתבה הבאה:

השקעות בנדל"ן

האינטרנט הוא כר פורה ללימודים בתחום ההשקעות אולם מעצם היותי פחדן בכל הקשור בכספים דווקא תחום הנדל"ן משך אותי.

פחדן ונדל"ן? זה הולך יחד?

מסתבר שכן, ואת זה למדתי באינטרנט...

מי שבוחר לעצמו השקעות נדל"ן סולידיות במינוף נמוך למעשה כמעט ואינו חשוף בפני סיכונים.

דרך הלימודים באינטרנט הבנתי שאני לא צריך להיות עשיר גדול על מנת להשקיע בנדל"ן ושהבנקים למשכנתאות רק מחפשים למי לתת משכנתא בימים טרופים אלו.

טיפול במחלות

אני אפילו לא קרוב ללימודי רפואה אבל בימנו צריך לדעת גם לאיזה רופא לפנות....

האינטרנט הוא מקור ידע אין סופי בכל הקשור לאפשרויות הטיפול במיחושים שונים, זיהוי סימפטומים אבחנתם ועוד...אך גם יוצר סטראס רב למשל כדף אינטרנט נתקע בטעינה ורושם loading...

כיום, רגע לפני שאני מגיע לרופא (וזה כולל גם בני משפחה וחברים) אני עורך מחקר קצר ומגלה מה בדיוק עליי להגיד לרופא, לאיזה רופא לפנות ועוד דברים שלעולם לא יכולתי לדעת ללא האינטרנט.

חזרה לחלק ראשון